– დაწყებული ერთი მეზღვაურიდან მთლიანი ეკიპაჟის დაკომპლექტება ყველა ტიპის გემებზე

– გემთმფლობელი კომპანიის გაცნობა

– მეზღვაურის მგზავრობის ბილეთების დაჯავნა/გამოსყიდვა

– ვიზის გაფორმება

– უსაფრთხოების უნიფორმის მომარაგება

– და სხვა სერვისები