შპს „იბერიის ნავიგციის“ პრიორიტეტია ახალგაზრდა კურსანტების შერჩევა/დასაქმება და გრძელვადიანი კონტრაქტებით გემთმფლობელებზე მიწოდება. ჩვენ ყოველწლიურად ტესტირების საფუძველზე ვარჩევთ საუკეთესო კურსანტებს, რის შემდეგაც მათ ვასაქმებთ კომპანიებში, რომლებიც წარმატებით აგრძელებენ საზღვაო კარიერას ყველა პოზიციაზე:
გემთწამყვანი
მექანიკოსი
ელექტრო მექანიკოსი.