აპლიკაცია

ჩვენ ვაწარმოებთ მეზღვაურთა შერჩევას მათი განათლების და წინა გამოცდილების შესაბამისად. ყველა ჩვენი მეზღვაური სერტიფიცირებულია STCW – 95 სტანდარტის შესაბამისად. ყველას გაცნობილია ISM კოდს. ჩვენი მეზღვაურები გადიან პროფესიული დასაქმების ცოდნის ტესტს CES 6.3. ჩვენს მონაცემთა ბაზაში ასევე გვყავს კადრები ბათუმის საზღვაო აკადემიიდან, რათა ხელი შევუწყოთ მომავალი ოფიცრების ზრდას. დასაქმებამდე ჩვენს მეზღვაურებს უტარდებათ სამედიცინო შემოწმება (ნარკოტიკების / ალკოჰოლის ტესტირება, ვაქცინაციები). ამრიგად, ჩვენი ყველა მეზღვაური ააკმაყოფილებს ყველა საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებს.

APPLICATION 1