შპს „იბერიის ნავიგაცია“
მერსინ ბიზნეს ცენტრი
გოგებაშვილის ქუჩა № 60
ბათუმი, საქართველო 6000
ტელ : +995 422 27 62 33
ფაქ: +995 422 27 72 83
ე-მაილი: crew@navigation.ge
ვებ: iberian-navigation.com.ge