ჩვენ შესახებ

კომპანია დაარსდა 1997 წელს.ჩვენი სფეროა მეზღვაურთა დასაქმება.ჩვენ ვთანამშრომლობთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიის გემთმფლობელებთან და საკრუინგო კომპანიებთან.ამავე დროს, ჩვენმა ფირმამ მოიპოვა მაღალი რეპუტაცია, როგორც სანდო კომპანია, საქართველოს შრომის ბაზარზე.კომპანიის ხარისხის სისტემა ფასდება ISO 9001 და MLC 2006-ის მოთხოვნების შესაბამისად.უსაფრთხოება, გარემო, პასუხისმგებლობა და ხარისხი ჩვენი ბიზნესის ფილოსოფიის ძირითადი ელემენტებია.ჩვენს თანამშრომლებს და მაღალკვალიფიციურ პერსონალს აქვს დიდი გამოცდილება გაწვევის და მენეჯმენტის სფეროში.თქვენ შეიძლება დარწმუნებული იყოთ, რომ ჩვენი ორგანიზებული გუნდური სამუშაოები უზრუნველყოფს ზღვაზე ეფექტურ სამუშაო გარემოს, რაც თავის მხრივ, გაცილებით მაღალ სერვისს იწვევს ჩვენი ღირებული კლიენტებისთვის.

კადეტების პროგრამა

შპს „იბერიის ნავიგციის“ პრიორიტეტია ახალგაზრდა კურსანტების შერჩევა/დასაქმება და გრძელვადიანი კონტრაქტებით გემთმფლობელებზე მიწოდება. ჩვენ ყოველწლიურად ტესტირების საფუძველზე ვარჩევთ საუკეთესო კურსანტებს, რის შემდეგაც მათ ვასაქმებთ კომპანიებში, რომლებიც წარმატებით აგრძელებენ საზღვაო კარიერას ყველა პოზიციაზე:
გემთწამყვანი
მექანიკოსი
ელექტრო მექანიკოსი.

შპს „_იბერიის ნავიგაციის_“ მთლიანი (ძირითადი) საქმიანობა მიმართულია მეზღვაურთა შერჩევისა და საზღვაო გემების ეკიპაჟების დაკომპლექტების სფეროზე ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნებისა და 2006 წლის, საზღვაო ნაოსნობაში შრომის კონვენციის (MLC 2006) შესაბამისად, დაქირავებისა და დასაქმების მიმართ (წესი 1.4).