კომპანიის ხარისხის სისტემა ფასდება ISO 9001: 2015-ის მოთხოვნების შესაბამისად. ტრენინგი, შესაბამისობა და მიმოხილვა ISO- ს სერტიფიცირებული კომპანიებისთვის მნიშვნელოვანი ელემენტებია. ეს არის მიმდინარე პროცედურა, რომელიც მიმართულია ხარისხის გაუმჯობესებისაკენ. ჩვენ სათანადო ყურადღებას ვაქცევთ ადამიანური რესურსების არჩევის სტანდარტებს და ვაკვირდებით მის ცვლილებებსა და განვითარებას.